Salamat po inot na inot sa Mahal na Dios para maging matriumpo ang ginanap na aktibibid magpuon Jan.4 hangang Jan.31, 2023.
Salamat sa Pasaqueño Taxpayers, total of 403 Business Registrants and Total of P13,434,200.80 income. Thank you Sa gabos na opisina na nagpartisipar sa aktibidad for a job well done.


Mabalos po.

Mayor’s Office
BPLO/MTO
BFP
BIR
DTI
MENRO
Mun Engineering Office
Zoning
Mun Assessor’s Office
Sanitary/MHO