Negosyanteng Pasaqueños, asikaso na kita!

Magkakaugwang BUSINESS ONE STOP SHOP (BOSS) igdi sa satuyang munisipyo.

Hatod ini sato kan bilog na Lokal na Gobyerno nin Pasacao sa panginginot ni Mayor Jorge R. Bengua kaiba an bilog na miyembro kan Sangguniang Bayan asin kan Municipal Treasurer’s Office.

Para sa mga New Business Permits and Renewal of Business Permits

magbisita lamang sa Pasacao Municipal Covered Court sa mga minasunod na petsa:

January 3-5, 2024 (8:00 am – 5:00 pm)

January 8-12, 2024 (8:00 am – 5:00 pm)

January 15-19, 2024 (8:00 am – 5:00 pm)

January 22-26, 2024 (8:00 am – 5:00 pm)

January 29-31, 2024 (8:00 am – 5:00 pm)

Magdara kan mga minasunod na requirements:

New Business Registration

1. Proof of business registration, incorporation or legal personality (ie, DTI/SEC/CDA)

2. Basis for computing taxes, fees, and charges

3. Occupancy Permit, if required by national laws (eg, Building Codes) and local laws

4. Contract of Lease (if Lessee)

5. Barangay Clearance

Renewal Application:

1. Business for computing taxes and charges (eg, Income Tax Return)

2. Barangay Clearance